POKAZ WSPÓŁDZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH
W WYPADKACH NA MORSKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH

21 maja 2009 roku (czwartek) w godzinach 14:00 - 15:00 w sąsiedztwie mola w Sopocie wraz z Grupą Lotos, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji (KWP w Gdańsku), Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, Pogotowiem Ratunkowym w Sopocie, Urzędem Morskim w Gdyni i Sopockim WOPR odbędzie się pokaz ratownictwa wodnego - jako pokaz współdziałania służb ratowniczych na morskich wodach przybrzeżnych. Pokazy odbywają się w ramach konferencji "Wolność i bezpieczeństwo. W kręgu pięciu żywiołów", organizowanej przez Sopockie WOPR i tygodnik Computerworld. Patronami honorowymi konferencji są wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna oraz płk Leszek Elas, Komendant Główny Straży Granicznej. Natomiast patronat honorowy nad manewrami objęli Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.

Informacje na temat konferencji można uzyskać na stronie: http://wib2009.computerworld.pl/,
zaś o manewrach: http://wib2009.wopr.sopot.pl/

Pokaz dzieli się na: etap antyterrorystyczny i etap ratowniczy. Jest ogólnodostępny dla publiczności. Będzie on komentowany przez przedstawiciela poszczególnych służb. Zapraszamy wszystkich chętnych na molo i sopocką plażę, by przyjrzeć się działalności formacji antyterrorystycznych i służb ratowniczych. Rzecznikiem prasowym pokazu jest Maciej Dziubich, Kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR w Sopocie (0603 802 706, ckrw@sopot.pl)

W czasie pokazu zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów na łódź motorową. Będzie to jedyna jednostka pływająca nie biorąca udziału w pokazie, ale dopuszczona w rejon zacumowania statku "Zodiak". Ilość miejsc ograniczona (15 osób). Zapisy przyjmuje rzecznik prasowy, decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostały ostatnie miejsca!

Koordynatorem pokazu jest pan Cezary Jóźwiak, Szef Biura Bezpieczeństwa i Ochrony w Grupie Lotos.

Pokaz jest ogólnodostępny dla publiczności. Na molo zostanie rozstawione nagłośnienie.
Cały pokaz będzie komentowany przez przedstawiciela każdej ze służb biorących udział w pokazie.
- Cezary Jóźwiak, Szef Biura Bezpieczeństwa i Ochrony w Grupie Lotos
- Przedstawiciel Morskiego Oddziału Straży Granicznej
- oficer prasowy kpt. mar. Czesław Cichy - Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej
- Przedstawiciel KW Policji
- kpt. ż. w. Janusz Maziarz, Kierownik Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
- Marcin Burda, Wiceprezes Sopockiego WOPR
- Remigiusz Loroch, dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie

W pokazie wezmą udział:

 • Urząd Morski w Gdyni
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR
 • Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej
 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
 • SPAP Policji
 • Sopockie WOPR
 • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sopocie
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

SCENARIUSZ POKAZU

Epizod 1
Odbicie statku z rąk niebezpiecznych przestępców (handlarzy bronią) przez  Pododdziały antyterrorystyczne Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Policji, szturm na jednostkę nastąpi z jednostek pływających oraz ze śmigłowca.

Epizod 2
Na statku wybucha pożar. W akcji gaszenia biorą udział członkowie załogi oraz jednostka SAR-1500

Epizod 3
Ewakuacja załogi (12 osób) na jednostkę SAR -1500, a następnie na brzeg przy pomocy małych jednostek ratowniczych działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa WOPR. Załoga ucierpiała w trakcie ataku, na plaży zostanie rozstawiony punkt medyczny. Transport poszkodowanych w kierunku plaży odbędzie się pod eskortą funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG.

Epizod 4
Osoba najbardziej poszkodowana zostanie podjęta z pokładu przez śmigłowiec ratowniczy W-3RM "Anakonda".

Epizod 5
Przetransportowanie poszkodowanych z małych jednostek ratowniczych  na brzeg, udzielenie pierwszej pomocy, transport do szpitala polowego i karetek. Po najciężej ranną osobę zostaje wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego który wyląduje na plaży.

Epizod 6
Pokaz pozostałych technik ratowniczych (min. specjalistyczny skuter ratowniczy z platformą).

Pokazy mają za zadanie:

 • zgranie i koordynację działań jednostek ratowniczych różnych typów oraz służb operacyjnych w prowadzeniu operacji ratowania życia na morzu,
 • sprawdzenie procedur alarmowania i powiadamiania w sytuacji kryzysowej,
 • sprawdzenie procedur łączności w niebezpieczeństwie,
 • koordynacja współpracy w akcji antyterrorystycznej, gaszenia pożaru na statku, ewakuacja rannych,
 • sprawdzenie procedur związanych z ewakuacją ludzi z zagrożonej jednostki,
 • przećwiczenie procedur ewakuacji medycznej oraz udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym,
 • zaprezentowanie społeczeństwu technicznych i organizacyjnych możliwości różnych służb,
 • edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowych zachowań, które należy przedsięwziąć w wypadku znalezienia się w obrębie miejsca zdarzenia,
 • przećwiczenie podejmowania rannego przez śmigłowiec z plaży.

  

Pod patronatem


Roman Zaborowski
Wojewoda Pomorski


Jan Kozłowski
Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Nagroda
Lider Informatyki 2008      Copyright © 2009 Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe